Verdigrunnlag

Felleskap - Engasjement - Respekt

Vi står for et menneskesyn om at alle er likeverdige uansett bakgrunn, hvor de kommer fra, kjønn, seksualitet og sosial status. Folkehøgskolene skal drive folkeopplysning og danning i et samspill mellom individet og felleskapet.

Søk skoleplass her

En frilynt skole

Hardanger Folkehøgskule er en frilynt, åpen og inkluderende skole. Uavhengig av livssyn, politisk ståsted, etnisitet og legning, alle er velkommen her.

Vi møter hver enkelt med respekt, bygger et trygt og støttende miljø, og legger vekt på miljøbevissthet gjennom årlige klimaregnskap. Som elev vil du nyte godt av et rikt sosialt fellesskap og knytte sterke vennskapsbånd fra hele landet.

En linje for alle - til og med for hunder

På skolen har vi et mangfold av ulike linjer. Vi lærer av hverandre, samarbeider og  arbeider på tvers av linjer for å skape et godt samhold.

Finn en oversikt over alle våre linjer her