Personvern

På Hardanger Folkehøgskule er vi dedikert til å tilby et rikt utvalg av læringsopplevelser, samtidig som vi prioriterer ditt personvern. Vi erkjenner viktigheten av å beskytte de personopplysningene vi samler inn og behandler i forbindelse med din innsøkningsprosess og administrasjonen av våre kurs og aktiviteter.

Personopplysninger inkluderer all informasjon som kan identifisere deg som enkeltperson, det være seg navn, adresse, e-post, utdanningsbakgrunn eller annen informasjon som er nødvendig for å behandle din påmelding eller etablere et elevforhold.

Vi etterlever personvernregler som er regulert av personopplysningsloven og EUs personvernforordning, GDPR, for å sikre at dine personopplysninger behandles på en sikker og lovlig måte. I vår Personvernerklæring finner du detaljert informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, hensikten med behandlingen, dine rettigheter og instruksjoner for hvordan du kan utøve dem.

Vi er forpliktet til å være transparente og til å gi deg kontroll over dine egne personopplysninger, samtidig som vi sørger for at du har tilgang til en engasjerende og variert utdannelse hos oss, omgitt av Hardangers vakre natur.

Personvernerlæring

Personopplysninger inkluderer alle typer data og informasjon som kan identifisere deg som individ.

Ved Hardanger Folkehøgskule er det rektor som har det overordnede ansvaret for behandlingen av personopplysninger. Selv om det daglige ansvaret for personopplysningene kan delegeres til andre medarbeidere innen skolen, ligger det ultimate ansvaret for personvernet hos rektor.

På Hardanger Folkehøgskule vil vi ikke behandle dine personopplysninger uten at det er nødvendig for oppfyllelse av en avtale eller pålagt ved lov, og i tilfeller der dette ikke er situasjonen, vil vi be om ditt samtykke før vi begynner registreringsprosessen. Du har alltid retten til å trekke tilbake ditt samtykke angående bruk av dine personopplysninger. En slik tilbaketrekking vil hovedsakelig påvirke fremtidig behandling av dine data.

På Hardanger Folkehøgskule er vår praksis å oppbevare dine personopplysninger kun så lenge det er nødvendig for de formål de ble innsamlet for. Dette inkluderer perioden som er påkrevd for å oppfylle de administrative behovene til skolen, oppfølging av kursdeltakelse og for å etterleve våre juridiske forpliktelser. Etter denne perioden vil personopplysningene dine bli slettet eller anonymisert, med mindre annet lovverk pålegger oss en lengre oppbevaringsperiode.

Når du registrerer deg eller fyller ut skjemaer på vår nettside, blir informasjonen lagret på servere som følger EUs personvernregler. Vi sikrer at disse serverne tilbyr adekvate sikkerhetstiltak og at dine personopplysninger ikke blir overført ut av EØS-området, noe som gir en ytterligere garanti for beskyttelsen av ditt personvern.

Alle har rett til å få grunnleggende informasjon om behandlingen av sine personopplysninger. Ved Hardanger Folkehøgskule har du rett til å be om innsyn i de opplysningene vi har registrert om deg, samt få informasjon om hvordan disse opplysningene behandles.

For å utøve denne retten, kan du kontakte vår rektor, som har det overordnede ansvaret for personopplysningene ved skolen.

Skulle du oppdage at informasjonen vi har om deg er feilaktig eller mangelfull, har du rett til å anmode om retting eller sletting av disse opplysningene. Vi vil da nøye vurdere din forespørsel og respondere på en måte som både ivaretar dine rettigheter og overholder gjeldende lovverk.