Tilgjengelighet

Oppdatert: November 2023

Ved Hardanger Folkehøgskule er vi forpliktet til å skape en tilgjengelig digital tilstedeværelse for alle våre elever og besøkende, inkludert de med funksjonsnedsettelser. Vi er overbevist om at alle har rett til å få tilgang til utdanning og informasjon med verdighet, likhet og uavhengighet, noe som innebærer full tilgang til vårt nettsted og digitale ressurser. Selv om vi kanskje ikke er underlagt de samme strenge offentlige tilgjengelighetskravene, tar vi dette ansvaret svært seriøst og forplikter oss til å gjøre vårt nettsted så tilgjengelig som mulig for alle.

Tiltak for tilgjengelighet vi har iverksatt:

Vi har implementert en rekke forbedringer for å øke tilgjengeligheten på vår nettside, inkludert tekniske løsninger som hjelper brukere med ulike behov til å navigere og benytte seg av våre tjenester.

Vi arbeider fortløpende med å oppnå og vedlikeholde overensstemmelse med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1), for å sikre en jevn og tilgjengelig brukeropplevelse.

Tilgjengelighetsmeny:

Vår tilgjengelighetsmeny kan nås ved å trykke på ikonet eller CTRL+U når siden lastes. Vi ber om tålmodighet mens tilgjengelighetsfunksjonene lastes, så alle alternativer blir tilgjengelige for deg.

Vårt kontinuerlige arbeid:

Vi er klar over at det kan være aspekter av vårt nettsted som ennå ikke er helt optimaliserte for tilgjengelighet. Vi forplikter oss til å identifisere slike områder og kontinuerlig forbedre dem.

Vi ønsker din tilbakemelding:

Dersom du møter på tilgjengelighetsutfordringer på vår nettside, eller hvis du trenger assistanse med noe av vårt innhold, oppfordrer vi deg til å ta kontakt.

Kontaktinformasjon for tilgjengelighet:

Hvis du har spørsmål, tilgjengelighetsforespørsler, eller trenger hjelp, ikke nøl med å kontakte oss. 

Tilgjengelighet refererer til design av produkter, enheter, tjenester eller miljøer for at de skal kunne brukes av mennesker med et bredt spekter av evner og funksjonsnedsettelser. I en digital sammenheng innebærer det at nettsider og verktøy er utformet slik at alle brukere, uavhengig av fysiske eller sensoriske begrensninger, kan oppleve innholdet fullt ut.

For deg betyr tilgjengelighet at du kan forvente og kreve en brukervennlig opplevelse når du navigerer på internett, uansett personlige utfordringer. Det betyr at nettsider skal være bygget og organisert på en måte som gjør det mulig for deg å finne, forstå og interagere med informasjonen som tilbys, uten hindringer.

Ved Hardanger Folkehøgskule er det rektoren som bærer det overordnede ansvaret for tilgjengeligheten til vårt nettsted. Rektoren sikrer at skolens digitale tilstedeværelse, herunder design og innhold på nettsiden, er i tråd med aktuelle standarder og retningslinjer for å være tilgjengelig for alle brukere, inkludert personer med funksjonsnedsettelser. Vedkommende har ansvaret for å følge opp og iverksette nødvendige tiltak for tilgjengelighet, samt fungerer som kontaktperson for brukernes tilbakemeldinger og henvendelser om nettstedets tilgjengelighet.