opptak1

OPPTAK

Opptaket startar 1. februar, men du kan søkje når som helst – før og etter den datoen! Dersom du har søkt plass på Hardanger Folkehøgskule før 1. februar vil du få fortløpande informasjon om gangen i og rutinar rundt søknadsbehandling og opptak.

Vi treng søknaden din, der du fyller ut alle felt som er obligatoriske. Du må skriva litt om deg sjølv og kvifor du ynskjer å gå på vår skule. Vi må ha kopi av siste terminutskrift, det vil i praksis sei haustterminen. Søker du før du får denne kan den ettersendast så snart du får den.

Basert på at vi har den informasjonen vi treng vil du få svar på søknaden din maksimum 1 veke etter innsendt søknad. Dersom du har informasjon som er viktig for skuletilbodet ditt, så må vi få dette samtidig med søknaden. Du vil få all nødvendig informasjon om skuleåret, betalingsplan og utstyrsliste tilsendt etter at du har akseptert skuleplassen.

Vi vektlegg motivasjon for skuleåret, orden og åtferdskarakterane og antal fråværsdagar frå tidlegare skulegang. Det du skriv om din eigen motivasjon for skuleåret vil telja positivt. Søknadane vil bli avgjort etter ei samla vurdering. Vi har 18- års aldersgrense, men kan gjere unntak i enkelttilfelle. På Jaktlinja og på  Internasjonal Solidaritet og backpacking  er aldersgrensa absolutt.

Søkjarar på Hundeliv må lesa all informasjonen på linjesida. Det er viktig at både elev og hund oppfyller dei krava som står der.

kontaktrund4_2x
Lurar du på noko om skulen?

Ta gjerne kontakt med skulen:

Trond Instebø
920 38 505
trond.insteboe@hardanger.fhs.no