VALGFAG

KVA VIL DU LÆRE MER OM?
Valfag er ein viktig del av det faglege tilbodet på skulen. Vi har mange spennande valfag innan ulike tema og du kan få utfordringar i fagfelt du ikkje har på linja di. Valfaga går torsdag og fredag med tilsaman 7 timar i veka. Valfagtimane er delt i 3 periodar med med 3 ulike fag pr veke slik at du får velge mange ulike valfag. Valfag på Hardanger folkehøgskule varierer noko fra år til år. Derfor vert valfaga valgt etter skulestart

Her er noko eksempel på valgfagtilbodet

 • Klatring
 • Toving
 • Kafè
 • Musikkteater
 • Skyting
 • Volleyball
 • Fotball
 • Basketball
 • Filmklassikere
 • Dokumentarfilm
 • Hund
 • Strikking
 • Yoga
 • Urix – verden i dag
 • Kickboxing og styrketrening
 • Gitar
 • Presentasjonsteknikk
 • Uteleik
 • Friluftsliv
 • Ludo – brettspel og leik
 • Spansk
 • Hest
 • DIY
 • Bokbinding
 • Skriveverkstad
 • Innebandy
 • Psykologi
 • Meditasjon
 • SKAM – tematikk
 • SKAM – media
 • Årbok
 • Skikk og bruk