TIMEPLAN 2020-2021

Alle folkehøgskulane har laurdagsundervisning. Vi har mange innleigde forelesarar på desse dagane. Skuleruta vil vise kor feriar og frihelger ligg. Valfaga velger du når du har begynt på skulen.

TIMEPLAN 2021-2022

Som du ser av timeplanen så har vi mykje linjetid kvar veke. Linjetida er også samla slik at ein får jobba konsentrert over lange periodar med faget. Det er dessutan organisert slik at det er mogleg å dra vekk frå skulen på 1-2 overnattingar kvar veke. I tillegg er 4 veker pr.år sett av til linjefag heile veka. Nokre periodar vil vi ha ein heilt annan timeplan. Det er når heile skulen er på tur, eller har felles prosjekt som går over fleire dagar.
Alle folkehøgskulane har laurdagsundervisning. Vi har mange innleigde forelesarar på desse dagane. Skuleruta vil vise kor feriar og frihelger ligg. Valfaga velger du når du har begynt på skulen.

LAST NED TIMEPLANEN HER.