Opptak

Vi gleder oss til å ta imot din søknad!

Å søke på Hardanger Folkehøgskole er lett som bare det. Her finner du all informasjon om søknadsprosessen. Hvis noe er uklart, er det bare å ta kontakt.

kontakt oss her

Veien videre

Når du har søkt vil du få e-post fra skolen med beskjed om prosessen videre. Du må skrive litt om deg selv og om hvorfor du ønsker å gå på vår skole. Basert på at vi har den informasjonen vi trenger vil du få svar på søknaden din maksimum 1 uke etter innsendt søknad. Du er selv ansvarlig for at du har sendt inn alt vi trenger for å vurdere deg som søker. Vi tar ikke hensyn til opplysninger som kommer i ettertid i forhold til tilrettelegging eller spesielle forhold.

Dersom du har informasjon som er viktig for bo-og skoletilbudet ditt, så må vi få dette sammen med søknaden. Du vil få all nødvendig informasjon om skoleåret, betalingsplan og utstyrsliste tilsendt etter at du har akseptert skoleplassen. Vi vektlegger motivasjon for skoleåret og antall fraværsdager fra tidligere skolegang.

Søknadene vil bli avgjort etter en samlet vurdering. Vi har 18-års aldersgrense, men kan gjøre unntak i enkelttilfeller.

Verdt å vite

På linjene som reiser utenfor Europa der det kreves Visum er aldersgrensen absolutt. Det er elevene sitt ansvar at de har eller tar vaksiner som kreves for å slippe inn i land vi skal til som krever særskilte vaksiner.

Søkere på Hundesport må lese all informasjonen på linjesiden. Det er viktig at både elev og hund oppfyller de kravene som står der.

Vilkår for plass

Bekreftelse

Når du har krysset av på svarsiden og betalt innmeldingspengene er skoleplassen din bekreftet.

Angrefrist og forpliktelser
Dersom du likevel velger å si fra deg skoleplassen etter angrefristens utløp blir ikke innmeldingsavgiften refundert. Andre utgifter som er knyttet til deg og som ikke lar seg reversere blir også belasta deg (eks. flybilletter, overnattingskostnader, kurs, etc.).

Avbestilling av turer som er planlagt/bestilt vil ikke gi refusjon av kostnader tilknyttet reisen.

Betaling
Alle er forpliktet til å følge oppsatt betalingsplan for skolepenger, denne får du tilsendt. Ved med enn 14 dagers forsinket betaling av skolepenger, påløper et purregebyr. Ved en måneds manglende betaling vil skoleplassen bli tatt opp til vurdering og du kan i verste fall måtte slutte på skolen pga. mislighold. Manglende betalte avdrag en måned etter skoleslutt vil føre til at kravet blir videresendt til rettslig inkasso.

Avbrudd av folkehøgskoleåret
Dersom du slutter av egen vilje skal dette meldest skriftlig som sluttmelding til skolens administrasjon.

Dersom du slutter etter skoleårets oppstart vil påløpte utgifter (som nevnt ovenfor) og skolepenger for 6 uker bli avregnet på sluttregningen din. Dersom du må slutte som følge av disiplinære forhold gjelder samme regler i fht. økonomi.

Reglement

Ved opptak til skolen underskriver du vilkårene.

Les vilkår for skoleplass her