HESTELIV

Unghesten står i fokus på hestelinjen vår. Her får du prøve deg som hestetrener, og bli med å følge opp og utdanne unghester. Denne skoleringen vil inneholde fokus på tilvenning og innlæring med bruk av varierte treningsformer, som gjør unghesten til en godt utdannet, allsidig og trygg hest. Vi heier på norske hesteraser, og vil bidra til økt interesse for disse. Du vil derfor bli kjent med unghester innen rasene fjordhest, dølahest og nordlandshest/lyngshest. Hos oss får du erfaring med praktisk stallarbeid, utstyrslære og alt relatert til det å ha egen hest. Vi er innom mange teoretiske emner for å få en dypere forståelse av hesten, som for eksempel læringsteori og fôring. I løpet av året setter vi også et fokus på temaet ”Liberty” (frihetsdressur), der du får muligheten til å trene hesten uten bruk av fysisk utstyr.

    NATUROPPLEVELSER MED HEST I FJELLET ER FANTASTISKE!

    Flere mulige linjeturer er under planlegging, linjeturer som er oppe til vurdering er f.eks: Besøk under utvidet bruksprøve innen en eller flere av de norske rasene (Norsk hestesenter, Norsk fjordhest senter, Nordnorsk hestesenter). Utsillinger/kåringer, både innenlands og utenlands Besøke oppdrettere og trenere som avler og driver med unghest, f.eks. Langedrag Liberty/frihetsdressur (eks. Mathilde Brandt, Tobbe Larson, Karine Vandenborre)