Om Friluftsliv- Go Green

INTERESSERT I FRILUFTSLIV OG MILJØVERN?
Vi jobbar med å ta vare på naturen og sikra berekraftig utvikling. Har du lyst til å bruka naturen til FRILUFTSLIV, rekreasjon, naturopplevingar, dyrking og hausting er dette linja for deg. 

Bruk av friluftsliv og naturen for forståing av miljøutfordringer i samfunnet. Ta aktive miljøvalg.
Det er viktig å ta vare på naturen og kunne nytta dei ressursar som fins der. Vi vil spre kunnskap om samspelet mellom menneska, natur og miljø. Vi driv lett friluftsliv på ein måte som ikkje set varige spor i naturen slik at vårt miljøavtrykk blir så lite som mogleg.
Vi brukar naturen til å gi oss opplevingar, og vi skal  bruka den på ein hensiktsmessig måte. Vi besøkjer verdsarvstaden Nærøyfjorden og bur på på garden Dyrdal. Vi brukar varierte metodar og arbeider praktisk med klima- og miljøspørsmål. Klimastreik er ok!

Dette lærer du

 • Lett friluftsliv med telting
 • Rolige fjell og fotturar
 • Fisking
 • Padling og roturar
 • Sanking av frukt og bær
 • Produksjon av saft, syltetøy, etc
 • Fruktdyrking
 • Matkurs 
 • Interrail til mellomeuropa
 • Reparasjon av klær og utstyr
 • Gjenbruk og redesign 
 • Fisketurar
 • Reduce, reuse, recycle
 • Plastinnsamling i sjøen
 • Hold naturen rein-aksjon
 • Segltur med Mathilde og Statsraad Lehmkuhl
 • Skiturar i Norge, Sveits/Frankrike
 • Berekraftige turar med tog, sykkel, til fots, på ski, robåt/kajakk
 • Innhausting av frukt, bær 
 • Matkurs med lokale råvarer
 • Reperasjonsverkstad
 • Handverksteknikkar
 • Dyrking og innhøsting
 • Natur, klima og fattigdom

Dette opplever du

 • Naturopplevingar
 • Matkurs
 • Vandreturar
 • Skiturar
 • Dumpsterdiving
 • Plast og søpperydding
 • Interrail til Europa
 • Sykkeltur, fjell og fottur
 • Ski
 • Fiske og fangst
 • Segltur med Mathilde (seglskute)
 • Fruktdyrking 
 • Dumpsterdiving 
 • Lett friluftsliv med telting, fjell-og fotturar, fisketurar i Norge
 • Hold naturen rein-aksjon
 • Skiturar i Norge, Sveits/Frankrike
 • Berekraftige turar med tog, sykkel, til fots, på ski, robåt/kajakk
 • Innhausting av frukt, bær 
 • Produksjon av juice, syltetøy o.l.
 • Matkurs med lokale råvarer
 • Dyrking og innhøsting
 • Natur, klima og fattigdom

Mål for linja

Du skal læra å bruka naturen på ein skånsom måte, nytta dei ressursane vi finn/fangar som kan brukast i matlaging.
Forstå samspelet i naturen.
Skjøna klima-og miljøutfordringane
Gjennomføra tur i Europa på ein miljøvenleg måte

Galleri

Lærere

Ny linjelærar blir tilsatt ila våren 2020

Priser

Fra kr 121 250,-

Inkludert

 • Undervisning
 • Linjetur
 • Mat og rom på skolen ( dobbeltrom)
 • Bad på gangen
 • Årbok
 • ISIC Studiebevis
 • WIFI
 • Segltur
 • Vaskemaskin
 • Sangbok
 • Studietur: SEGLTUR MED STATSRAAD LEHMKUHL
  • Mat (3 måltider per dag)
 • Internett
 • Vaskemaskin