Koronarestriksjonar 2021-22

Dokumentet er basert på ein situasjon der vi ikkje har oversikt over graden av vaksinerte elevar og tilsette. Restriksjonane kan bli endra til normalsituasjon dersom alle er vaksinerte i løpet av august 2021.