Har du søkt skuleplass?

Har du søkt skuleplass?

Det nærmar seg dato for opptak til Hardanger Folkehøgskule. 1.februar sender vi ut dei første svarbreva....

Dersom du har søkt skuleplass på Hardanger Folkehøgskule for 2021/22 vil du få svar i starten av februar. Dei som har sendt inn fullstendige søknadar og som stettar dei krava vi stiller for opptak vil få svar på e-post 1.februar. Dersom det er noko vi lurer på ved søknaden din vil du få ein e-post og moglegheit til å gi utfyllande opplysningar.  
Vi har fått inn over 100 søknader til 1.opptak og til 85 ledige plassar.  Dersom du har bestemt deg er det lurt å svara så raskt som mogleg og sikra deg skuleplassen alleriede no.  Når svarfristen for dei første søkjarane går ut 11.februar har vi oversikt og kan senda ut nye tilbod på plassar som framleis er ledig.