Har du søkt skuleplass?

Har du søkt skuleplass?

Vi har sendt ut svarbrev til mange søkjarar sidan 1.februar

Dersom du har søkt skuleplass på Hardanger Folkehøgskule for 2022/23 vil du få svar maks to virkedagar etter at du har søkt. Dei som har sendt inn fullstendige søknadar og som fyller dei krava vi stiller for opptak vil få svar på e-post Dersom det er noko vi lurer på ved søknaden din vil du få ein e-post og moglegheit til å gi utfyllande opplysningar.  
Vi har fått inn over 300 søknader og har få ledige plassar. Dersom du har søkt er det lurt å bestemma seg så raskt som mogleg og sikra deg skuleplassen.