Har du søkt skuleplass?

Har du søkt skuleplass?

Vi har sendt ut svarbrev til mange søkjarar sidan 1.februar

Dersom du har søkt skuleplass på Hardanger Folkehøgskule for 2021/22 vil du få svar maks to virkedagar etter at du har søkt. Dei som har sendt inn fullstendige søknadar og som fyller dei krava vi stiller for opptak vil få svar på e-post Dersom det er noko vi lurer på ved søknaden din vil du få ein e-post og moglegheit til å gi utfyllande opplysningar.  
Vi har fått inn over 200 søknader og har no ca. 30 ledige plassar.  Hundeliv og Cosplay er dei to linjene som blir først fulle. Idrett Action kjem også til å bli full i løpet av april slik det ser ut no. Dersom du har bestemt deg er det lurt å svara så raskt som mogleg og sikra deg skuleplassen allerede no.