VILKÅR FOR SKULEPLASS

Dette er dei generelle avtalevilkåra for elevar som går på Hardanger Folkehøgskule. Dei vert sendt ut før skulestart til underteikning. Elevane må ta desse med seg til skulen når dei startar.
Vilkår for skuleplass på Hardanger folkehøgskule skuleåret 2020-21.docx