valgfag1
skytting
valfag3
valfag4

VALFAG

Kva vil du lære mer om?

Valfag er ein viktig del av det faglege tilbodet på skulen. Vi har mange spennande valfag innan ulike tema og du kan få utfordringar i fagfelt du ikkje har på linja di. Valfaga går torsdag og fredag med tilsaman 7 timar i veka. Valfagtimane er delt i 3 periodar med med 3 ulike fag pr veke slik at du får velge mange ulike valfag. Valfag på Hardanger folkehøgskule varierer noko fra år til år. Derfor velges valfag etter skulestart

Her er noko eksempel på valfagtilbodet:
 •  Klatring
 • Forming
 • Knivlaging
 • Søm av klær
 • Skyting
 • Volleyball
 • Fotball
 • Teater
 • Litteratur
 • Spinning
 • Strikking
 • Akvarell og kalligrafi
 • Pedagogikk
 • Kondisjon og styrke
 • Blodslit – hard trening utandørs
 • Konfliktløysing
 • Utanrikspørsmål
 • Hest
 • Kart og kompass
 • Fyrstehjelp
 • Skriveverkstad
 • Samfunnsfagleg film
 • Idrett
 • Ut på tur
kontaktrund4_2x
Lurar du på noko om skulen?

Ta gjerne kontakt med skulen:

Trond Instebø
920 38 505
trond.insteboe@hardanger.fhs.no