SKULESTART 2017

Hardanger Folkehøgskule startar opp 20.august 2017.

Meir informasjon om oppstart, klokkeslett, program og nødvendig utstyr vert sendt frå skulen i starten av august.

 

For orden skuld kan vi påpeika at haustferien er i veke 40