FRIVILLIG PÅ HARDANGER FOLKEHØGSKULE

Ein frivillig er ein person som er knytt til skuledrifta og som ynskjer å få innblikk i kva folkehøgskuledrift er og korleis ein jobbar.
Du ser kanskje for deg ein jobb i folkehøgskule eller som ungdomsarbeidar i framtida.
Du skal, saman med personalet, hjelpa til å bygga eit trygt, godt og inkluderande skulemiljø.
 
Den frivillige må gjera miljøarbeid blandt elevane på ettermiddags-og kveldstid og får ei koordineringsrolla i dette arbeidet.
Du er ein relasjonsskapar, kreativ og har gode sosiale eigenskapar. Du har interesse for ungdomsarbeid og likar å organisera. Du er over 20 år og har fullført vidaregåande skule.
Gratis kost og losji. Periode frå medio august 2018 til medio mai 2019
 
Meir opplysningar om dette og om godtgjerdsle får du hos trond.insteboe@hardanger.fhs.no

18308646_10154312914506090_372970006_n