idrett1
hundeslede
kulepkt-fril-og-redn
i-13

FRILUFTSLIV OG REDNING

Å svinge seg nedover ei fjellside etter å ha slitt seg opp for egen maskin er den ultimate skifølelsen. Å stå på toppen og berre nyte utsikten etter dagevis med planlegging og timevis med trasking er den beste fjellfølelsen. Å vakne opp i teltet ein morgon samtidig som sola står opp er den beste fridomsfølelsen. Å sitje roleg i ein kajakk medan naturen glir forbi er følelsen av fred. Å synke ned ved bålet mens kaffien kokar gir den gode følelsen av lykke. Å kjenne adrenalinet bruse på utrykning og leiteaksjon. Å kjenne den gode kjensla av å ha betydd noko når hjelpen har nådd fram.  Dette, og meire til er friluftsliv- og redning på Hardanger Folkehøgskule.

Likar du å være på tur i det fri? Å vera aktiv i naturen? Likar du å oppleve å ha det litt kummerlig? Bu i telt eit par dagar i strekk? Likar du å koma deg opp til dei toppane som gir deg den beste utsikten? Fottur, kanotur, skitur, topptur, frikjøring, telt, snøhule, redningsoppdrag, klatring, kiting, sjøredning, hundekjøring, reising, opplevingar og mykje meir! Mykje variert friluftsliv gir deg overlevelseserfaring og kunnskap om vegvalg, orientering, kameratredning, matlaging, overnatting ute, fiske og fangst. Ikke minst gir friluftslivet deg turkameratar for livet!

 

Likar du rett og slett opplevinga av rekreasjon og avkopling i naturen, og vil i tillegg lære redningsarbeid og andre ting som ikkje kan lærast og erfarast bak ein skulepult? På vår friluftslinje får du dette. Du lærer å ha det trivelig på tur samtidig som du trener på «hard skills» som du treng for å overleve ute når du ein gong skal på tur åleine. Er leirplassen du har funne trygg? Er ruta du har valgt rasfarleg? Du lærer naturkunnskap og dei turferdigheiter du treng for å ta deg fram, finne rett veg, trivast i telt og lage din eigen turmat. Skal du redde andre må du kunne klare deg sjølv ute!

 

I periodar får du opplæring og utfordringar knytt til det å vera ein redningsarbeidar. Du får godkjente kurs om redning i fjellet, i høyden og på sjøen!  Skal du planleggja ein tur må du vita mykje om naturen, om kor du kan gå og kor det evt. er farleg. Om skredfare og overlevelse i ekstremvær. Om å berga seg sjølv ut frå vanskelege situasjonar.

 

Mangel på slike kunnskapar fører til dei fleste farleg situasjonar i naturen. Vi trener slik at du skal unngå å gjere slike feil. Du vil bli ein ettertrakta turkamerat etter dette med den kompetansen du har opparbeidd deg i trygg ferdsel, førstehjelp og overleving.

 

Denne linja passar for alle, anten du har vore mykje eller lite på tur. Motivasjon for å vera aktiv og for å læra er det viktigste. Friluftslivet set ingen begrensingar, bortsett fra sikker ferdsel og naturvennlig utøving. Det beste av alt er at all denne læringa og øvinga er morsom! Vil du ha eit aktivt, lærerikt og spennande år? Søk da, vel!

Vi reiser på toppturar i Norge, Spania og Marokko!

MÅL FOR LINJA
 • Du skal kunna mestra sikker ferdsel, leirliv og friluftsaktiviteter i vatn, vassdrag, skog og høgfjell heile året.
 • Elevane skal etter endt skuleår kunne leggja opp sine eigne turar  i forhold til god turplanlegging, rett oppakning, leirlaging og bålfyring.
 • Du blir i stand til å bruka naturen som arena for rekreasjon og oppleving.
 • Du får prøva deg som gruppeleiar for klassen.
 • Du får kjennskap til lover, forskrifter og planar om forvaltning av naturen.
 • Elevane får i løpet av året kurs og erfaring med sjø-og høyderedning.
 • Elevane skal kunne teknikkar og prosedyrar for redningsarbeid, og gjennomføra redningar i praksis.
 • Som elev blir du kjent med sikkerhetskrav i redningstjeneste.
 • Elevane får kurs i førstehjelp og skal kunne utøve HLR (hjerte-lungeredning) og livberging.
 • Alle elevane skal få godkjenning i søk og redning, førstehjelp, sjø-og høyderedning.
DETTE LÆRER DU
 • Du vil få godkjente kurs i førstehjelp, sjøredning,  høyderedning.
 • Opplæring i aksjonar, søk og redning.
 • Du deltar på kurs i skred og søk.
 • Du vil få testa deg sjølv i alle typar vær og temperaturar på fleirdagarstur.
 • Du lærer å legge opp ruta sjølv og vurdere og finne trygge vegval og leirplassar.
 • Du vil bli meir sjølvstendig i navigasjon med kart, kompass og GPS, slik at du kan ta deg fram i terrenget på ein sikker måte.
 • Du vil gjennom erfaring få læring i diverse overnattingsformer ute. F.eks telt, gapahuk, snøhole, iglo overnatting under open himmel.
 • Padling
 • Kiting
 • Du får prøve på matlaging ute på forskjellige måtar.
 • Du lærer om, og utfører sporløs ferdsel på tur.
 • Brevandring
 • Du vil også lære ein del teori om sentrale emner innan tradisjonelt friluftsliv, turplanlegging, og om korleis ei gruppe fungerer.
DETTE OPPLEVER DU

Mykje turaktivitet!  På turane lærer du det du treng for å være på tur. Telt, gapahuk og hytter er gode arenaer for å bli en godt samansveisa klasse.

Kjenn gleda av å dra opp fjellauren i eit av dei gode fiskevatna vi passerer, meistringa av å orientere deg fram i dårleg ver til målet for dagen, spenninga av å meistre kanoen i stryka. Du vil glede deg over roen når du er aleine på solodøgn, samhaldet i klassen, skigleda når du glir ned ei fin skråning i kveldssola og du vil oppleva  stolthet over å ha bygd din eigen snøbolig for natta, OG ikkje minst når redningsoppdraget lukkast.

Du vil også få kjenne på ubehaget med å være våt og frysa, men også den vanvittige gleda av å krype inn i ein varm sovepose i teltet på kvelden. Det er i slike forhold vi lærer best, og kor vi kjenner på følelsen av korleis det er å måtte slå nødleir og grave seg ned til været løyer. Bli med på fottur, topptur, skitur-/køyring, redningsoppdrag, klatring og reising.

Du opplever også friluftsliv utanfor landets grenser. Frå toppen av Tobukal i Marokko og Sierra Nevada i Spania.

EG VIL SØKJE PÅ DENNE LINJA

friluftsliv5
friluftsliv6
r-15

Årets bokstavelege høgdepunkt blir toppturane til Mont Tobukal i Marokko og Sierra Nevada i Spania !


Barmarksfriluftsliv på Hardangervidda

Vi bruker Hardangervidda som læringsplass. Nord-Europas største høgfjellsplatå gir oss varierte naturopplevingar og moglegheitar for å oppleve, erfare og lære fjellet å kjenne. Vi krysser den vestlige delen av Hardangervidda til fots med ein herleg avstikker til Hårteigen på turen heimatt mot Lofthus.

PRAKTISK INFORMASJON

Før skulestart vil du motta utstyrsliste frå skulen der du får vite alt du treng å ta med deg.

Du får låna dette beredskapsutstyret av skulen;

 • Beredskapssekk, ca. 50 l
 • Fjellduk
 • Hodelykt
 • Kartmappe
 • Telt og primus
 • Søkestang
 • Snøspade
 • Fotposar
 • Markerings-/refleksvest
personalrund7_2x
Lurar du på noko om linja?

Ta gjerne kontakt med linjelærer:

Per Jørgen Høye
992 32 597
per_hoye@hotmail.com