VENNEHELG

11069694_10152865082677921_1747791326275534142_o

Hardanger Folkehøgskule arrangerer vennehelg helga 13.-15. januar. Elevane får lov til å invitera vennene sine på besøk på skulen si rekning. Besøket får informasjon om skulen, god mat og underhaldning og vi arrangerer morosame leikar og konkurransar.

For oss er det spennande å møta dei næraste vennane til elevane samtidig som vi trur at det er interessant for andre å koma til oss for å sjå kva folkehøgskule virkelig er. Vi klarar ikkje å visa alt, men nokre smakebitar vil vi kunne gi.

Dette ser vi fram til og håpar at det vil bli ein like stor suksess som det har vore før.

LEDIG STILLING – LÆRAR I FRILUFTSLIV OG REDNING

 

IMG_2930

Hardanger Folkehøgskule er ein tradisjonsrik frilynt folkehøgskule på Lofthus.

Vi legg vekt på å skapa eit godt, trygt og inkluderande miljø som alle skal kunne trivast i.

Hardanger fhs er ein allmenndannande skule som skal gjera ein skilnad i ungdommens liv. Å skapa trivsel og læring for elevane er ein nøkkelfaktor for alle tilsette.

Vi har ledig stilling for friluftslivlærar i 100% stilling.. Stillinga er fast, men styret kan med atterhald gjera ho om til årsvikariat. Læraren blir ansvarleg for skulen sitt tilbod innan friluftsliv-og redningsarbeid og må ha relevant kompetanse innanfor fagområdet.

Skulens verdiar er;

Likebehandling

Samhold

Læring

Engasjement

Vårt grunnleggjande menneskesyn er at alle er likeverdige, uansett bakgrunn og sosial status

På skulen vektlegg vi bl.a;

Samarbeid, engasjement, læringsglede, fellesskap, likebehandling, samhold og utvikling.

Vi har eleven i sentrum og vektlegg erfaringslæring.  Undervisninga skal vera praktisk retta utfrå ein solid teoribase. Elevane skal utvikla seg både fagleg, sosialt og personleg ila året og læraren skal tilretteleggja for dette.

Kvalifiserte søkjarar kan bli innkalla til intervju i veke 12/13. Ved intervju må kandidatane leggja fram helseattest av ny dato.

Den som vert tilsett må vera svært fleksibel i forhold til arbeidstid då arbeidstida vert fordelt i bolkar gjennom året.

Vi treng;

·         Ein pedagog som er ein god tilretteleggjar for læring på alle læringsområde.

·         Ein person med teorietisk og praktisk kompetanse innanfor fagområdet

·         Ein person som har erfaring med å ha grupper på tur

·         Ein person som er sterk sosialt og som likar å jobba med ungdom

·         Ein som er tydeleg i sin kommunikasjon med elevane

·         Ein som er positiv, initiativrik, miljøskapande, samarbeidsvillig og fleksibel

Du må pårekna mange ute/-reisedøgn i stillinga.

Du har gjerne noko undervisningserfaring frå tilsvarande arbeid og brei erfaring frå hjelpekorpsarbeid. Du har også andre interesser som skulen kan nytta i sitt tilbud og du speler gjerne eit instrument.

Du må ha sertifikat på minibuss før du startar i stillinga.

Les meir om innhaldet på linja på www.hardanger.fhs.no eller på www.folkehogskole.no/hardanger.

 

Søknadsfrist ; 1.mars

Aktuelle søkjarar kan bli kalt inn til intervju.

 

Søknad med CV og referansar til trond.insteboe@hardanger.fhs.no

LEDIG STILLING – IDRETTSLÆRAR, vikariat skuleåret 2017-18

 

LEDIG STILLING; LÆRAR I IDRETTSFAG

image026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har ledig stilling for idrettslærar i 100% stilling. Stillinga er eit vikariat frå 1.august 2017 til 31.juli 2018. Læraren blir ansvarleg for skulen sitt idrettstilbod innanfor dei rammene som framgår i våre planar.

Hardanger Folkehøgskule er ein tradisjonsrik frilynt folkehøgskule på Lofthus.

Vi legg vekt på å skape eit godt, trygt og inkluderande miljø som alle skal kunne trivast i.

Hardanger fhs er ein allmenndannande skule som skal gjera ein skilnad i ungdommens liv. Å skapa trivsel for elevane er ein nøkkelfaktor for alle tilsette.

Skulens verdiar er;

Likebehandling

Samhold

Læring

Engasjement

Vårt grunnleggjande menneskesyn er at alle er likeverdige, uansett bakgrunn og sosial status.

 På skulen vektlegg vi bl.a;

Samarbeid, engasjement, læringsglede, fellesskap, likebehandling, samhold og utvikling.

Vi har eleven i sentrum og vektlegg erfaringslæring.  Undervisninga skal vera praktisk retta utfrå ein solid teoribase. Elevane skal utvikla seg både fagleg, sosialt og personleg ila året.

Kvalifiserte søkjarar kan bli innkalla til intervju i veke 9/10. Ved intervju må kandidatane leggja fram helseattest av ny dato.

Den som vert tilsett må vera svært fleksibel i forhold til arbeidstid då arbeidstida vert fordelt i bolkar gjennom året.

Kven er du?

Du er ein god fagperson med bachelor eller tilsvarande nivå innanfor idrettsfag

Du har undervisningskompetanse og er ein god pedagog

Du har allsidig idrettsbakgrunn og likar å jobba med ungdom

Du har sterk teoribase, men er ein god praktikar

Du er sterk sosialt

Du er tydeleg i kommunikasjonen med elevane

Du må vera;

Positiv, initiativrik, miljøskapande, samarbeidsvillig og fleksibel

Reisevant og vant med å ha grupper på tur

Fleksibel i fht arbeidstid og belastning

Vi ser gjerne at du spelar eit instrument

Den som vert tilsett må ha sertifikat for minibuss.

 

I søknaden må du oppgi kva andre fag og aktivitetar du kan tilby utover linjefaget.

Personlege eigenskapar vert vektlagt ved tilsetjing. Lønn etter kompetanse og ansiennitet.

Meir informasjon får ein ved å kontakta rektor på 53671400/92038505

 

Søknad med vedlagt CV må sendast til trond.insteboe@hardanger.fhs.no innan 1.mars 2017. Referansar MÅ oppgis på CV.

image009

 

 

 

 

 

Adventstur til Månatun

Endeleg! Endeleg på tur att!

img_0022

 

img_0134

 

 

Etter ein månad inne med øving til elevkveld og knivlaging, så fekk vi oss ein etterlengta joletur. Vi tok ferga over til Utne og gjekk innover Utnedalen til hytta Månatun, som idrettslaget Vestglimt var så snille å leigde ut til oss. Vi møtte ein mann som vevde ned bilruta og tipsa oss om ein skogsbilveg oppover frå kaia. Så da fulgte vi den oppover. Vi møtte snøen ganske tidleg, så nokon snøbollar vart det kasta. Kvelden vart rodd i land med kostspell, brennande kjærleik, orienteringsoppgåver frå GPS til kart og gitarspel.

 

img_0006

 

img_0018

 

 

Tysdagsmorgon, kom Ingrid etter og dagen vart nytta til litt oppdagelse kring hytta. Nokon prøvde seg på menneksebob ned eit bekkefar, nokon klatra i toppen av nokon granar, og nokon surfa ned att også. Bålet vart tent og akebretta kom fram. Bratte bakkar + mykje fjellbjørk= interessant. Ein god lærdom var at lerk er dårleg ved, da han står. Barlaus, men full av liv. :)

 

img_0012

 

 

img_0089

 

 

img_0135

 

 

img_0138

 

 

img_0146

 

 

Tacotysdag og gløgg. Morgonen fekk Sigrid mandelen i grauten og marsipangris for det, og vi vendte nedover til ferga i gjen, etter ein mildt sagt blaut tur.

 

 

img_0042

 
No venter vi bare på snø i fjellet og kuldegradar. Vi ynskjer dykk ei god jol.