AVSLUTNING AV SKULEÅRET 2016/17

 

INVITASJON TIL SKULEAVSLUTNING

Til foreldre/føresette!

Elevane er inne i den siste hektiske tida. Alle feriar er over, og skuleåret på Hardanger Folkehøgskule går mot slutten. Vi håpar den siste månaden blir fin og opplevingsrik, og det trur vi han blir sidan elevane skal til Italia og sjå både Roma og Toscana i månadsskiftet april/mai.

Hardanger Folkehøgskule har med dette gleda av å invitera dykk til avslutninga av skuleåret 2016/17  laurdag 13. mai kl. 12.00.

 Det vil vera ei uhøgtidleg samkoma for elevane fredag kveld, med grilling og program. De er velkomen til å delta på dette dersom de kjem til Lofthus fredag. Dette vil ha oppstart ca. kl. 18.00, og det vil foregå ute i hagen og inne i gymnastikksalen. Det kostar kr 100 og påmeldinga er innan 1. mai og inkluderer grillmat.

Laurdag 13.mai kl.12.00 vert det program, avslutningstalar, helsingar m.m. i skulen sin gymnastikksal. Etter dette vert det sett fram betasuppe, kaffi og kaker, før det er tid for avreise, ca. kl. 14.00

For overnatting kan de kontakte Lofthus Camping, Hotel Ullensvang, Ullensvang Gjesteheim, Hardangertun  Camping, Kinsarvik Camping eller Kinsarvik Fjordhotell.

Me ynskjer dykk hjarteleg velkomen til Hardanger Folkehøgskule !

LEDIG STILLING – LÆRAR INTERNASJONALT SOLIDARITETSARBEID

LÆRAR – INTERNASJONAL SOLIDARITET OG BACKPACKING

Hardanger Folkehøgskule er ein tradisjonsrik frilynt folkehøgskule på Lofthus.

Vi legg vekt på å skapa eit godt, trygt og inkluderande miljø som alle skal kunne trivast i.

Hardanger fhs er ein allmenndannande skule som skal gjera ein skilnad i ungdommens liv. Å skapa trivsel og læring for elevane er ein nøkkelfaktor for alle tilsette.

Skulens verdiar er;

Likebehandling

Samhold

Læring

Engasjement

Vårt grunnleggjande menneskesyn er at alle er likeverdige, uansett bakgrunn og sosial status

 

På skulen vektlegg vi bl.a;

Samarbeid, engasjement, læringsglede, fellesskap, likebehandling, samhold og utvikling.

Vi har eleven i sentrum og vektlegg erfaringslæring.  Undervisninga skal vera praktisk retta utfrå ein solid teoribase. Elevane skal utvikla seg både fagleg, sosialt og personleg ila året og læraren skal tilretteleggja for dette.

Vi har ledig 100 % stilling for skuleåret 2017/18, med moglegheit for forlenging på :

 

INTERNASJONAL SOLIDARITET OG BACKPACKING

Internasjonal solidaritet og backpacking er eit nytt linjetilbod frå skuleåret 2017/18. Globalt fokus, internasjonal politikk, demokratiutvikling, fattigdomsproblematikk, bistand og solidaritet vil vera sentrale tema.

Myanmar og Cuba er hovudreisemål for linja og vi ser etter ein person som har sentrale kunnskapar om minimum ein av desse destinasjonane. I tillegg må du har interesse for og kunnskap om internasjonal politikk, konfliktområde og konflikttema i vår tid.

 

Linjelærar har stor fridom til å utvikla og forma innhaldet på linja. Du må ha pågangsmot, arbeidsvilje, kunnskapar og reiselyst. Du må vera glad i å formidla dine kunnskapar til elevane og ha eit godt lag med ungdomar. Du har ansvaret for det fagleg og det sosialpedagogiske innhaldet på linja. Det er viktig å kunne byggja eit godt miljø.

Du må pårekna mange reisedøgn i dette arbeidet. Det er tillagt sosialpedagogisk arbeid med tilsynsplikt til stillinga.

 

Du har:

 • Reiseerfaring
 • Kunnskap om internasjonal politikk og kultur
 • Kjennskap til og kunnskap om Cuba og Latin-Amerika, og/eller Myanmar og Sørøst- Asia

 

Du

 • er ein inspirerande formidlar og glad i å reisa
 • er ein tydeleg og aktiv klasseleiar
 • har fokus på relasjonsbygging og gode miljø
 • likar å arbeida i team
 • er fleksibel i fht arbeidstid
 • snakkar spansk

 

Kvalifikasjonar:

 • lærarutdanning/godkjent undervisningskompetanse med pedagogikk
 • internasjonal politikk, samanliknande politikk
 • interkulturell forståing, samfunnsgeografi
 • sosialantropologi
 • vi legg stor vekt på at du er personleg eigna for jobben.

 

Oppstart 1.august 2017

Spørsmål om stillinga skal rettast til rektor Trond Instebø, tlf.  53671400 / 92038505. Søknad med CV og referansar skal sendast til kontor@hardanger.fhs.no

Søknadsfrist ; 2. mai 2017

 

 

LEDIG STILLING – LÆRAR COSPLAY

Hardanger Folkehøgskule er ein tradisjonsrik frilynt folkehøgskule på Lofthus.

Vi legg vekt på å skapa eit godt, trygt og inkluderande miljø som alle skal kunne trivast i.

Hardanger fhs er ein allmenndannande skule som skal gjera ein skilnad i ungdommens liv. Å skapa trivsel og læring for elevane er ein nøkkelfaktor for alle tilsette.

Skulens verdiar er;

Likebehandling

Samhold

Læring

Engasjement

Vårt grunnleggjande menneskesyn er at alle er likeverdige, uansett bakgrunn og sosial status

 

På skulen vektlegg vi bl.a;

Samarbeid, engasjement, læringsglede, fellesskap, likebehandling, samhold og utvikling.

Vi har eleven i sentrum og vektlegg erfaringslæring.  Undervisninga skal vera praktisk retta utfrå ein solid teoribase. Elevane skal utvikla seg både fagleg, sosialt og personleg ila året og læraren skal tilretteleggja for dette.

 

Vi har ledig 80 % stilling for skuleåret 2017/18, med moglegheit for forlenging på :

COSPLAY – JAPAN

Cosplay er eit linjetilbod som skal ivareta elevane si skapartrang og deira kreative evner innan søm og cosplay.

Elevane skal få opplæring i søm, worbla, EVA foam, FX sminke og parykkstyling, m.m. I tillegg skal dei laga kostymer som dei skal ha på seg på cons.

Dei skal kunne laga og tilpassa mønster til t.d. kjolar, korsett, toppar el.l.  Dei lærer grunnleggjande sy-teknikk slik at dei kan sy kjolar, bukser, jakker, etc.

Vi ser etter ein erfaren cosplayer som har:

 • Erfaring frå events og work-shops i cosplay
 • Erfaring i drama og performance
 • Gode søm-og/eller kunnskapar om dei materiala som ein brukar i cosplay
 • Eigen erfaring frå cons og konkurransar
 • Kjennskap til cosplaymiljø og cons
 • Kjennskap til manga og anime
 • Kunnskap om teknikkar du treng for å laga kostyme og ulike cosplay, t.d. worbla og EVA foam

 

Realkompetanse kan vega opp for manglande pedagogisk utdanning.

Du må rekna med ein del reisedøgn i jobben. Det er tillagt sosialpedagogisk arbeid med tilsynsplikt til stillinga.

Søknadsfrist 2.mai

Søknad med CV og referansar skal sendast til kontor@hardanger.fhs.no

OPEN SØKNADSFRIST – LØPENDE OPPTAK

 

IMG_0046

Du kan når som helst senda søknad til Hardanger Folkehøgskule!

Vi har ingen søknadsfrist, og tar opp elevar etterkvart som søknadane kjem inn, under føresetnad at vi har plass og at søknaden din er fullstendig.

Trykk på SØK NO knappen på framsida og du er igang.